Sold out

Les Pierres Noires világítótorony világítással 90 cm

43.900 Ft

Elfogyott

Cikkszám: R1055 Kategóriák: ,
Leírás

VILÁ GÍ TÓ TORONY VILÁ GÍ TÁ SSAL

Pierres Noires

A VILÁ GÍ TÓ TORONY VILÁ GÍ TÁ SSAL

  • Mé rete: 90 cm magas
  • Anyaga: fé m

  • Termé kleí rá s: a franciaorszá gban talá lható Pierres Noires vilá gí tó torony ké zzel ké szí tett, piros-fehé rre festett má sa. Kapcsoló val ellá tott ká bel a tartozé ka. A Pierres Noires vilá gí tó torony kellemes hangulatot vará zsol a nappaliba vagy há ló szobá ba. Rendkí vü l dekoratí v

AZ EREDETI PIERRES NOIRES VILÁ GÍ TÓ TORONY

Az Atlanti-ó ceá n franciaorszá gi partvidé ké nek vilá gí tó tornya. Bretagne-ban a St. Mathieu – fokná l é pí tetté k 1867-1871-ig. A hí res vilá gí tó torony 28 m magas.

AJÁ NLJUK

Mindazoknak, akik rajonganak a vilá gí tó tornyoké rt vagy egyszerű en csak szeretné nek egy kis tengerparti hangulatot szerezni otthonukba, irodá jukba.

  • A vilá gí tó torony egyedi ajá ndé k Szeretteinek: szü leté snapra, né vnapra , kará csonyra .

  • Cé ges ajá ndé kké nt – a vilá gí tó torony, irá nyt mutató jelké pes ajá ndé k .