Sold out

Hatszögletű piros világítótorony világítással 40 cm

13.900 Ft

Elfogyott

Cikkszám: R1040S Kategóriák: ,
Leírás

KEREK KÉ K VILÁ GÍ TÓ TORONY

VILÁ GÍ TÁ SSAL

A VILÁ GÍ TÓ TORONY

  • Mérete: 40 cm magas
  • Anyaga: fé m

  • Termé kleí rá s: 40 cm magassá gú , ké zzel ké szí tett, piros-fehé r festé sű vilá gí tó torony. A benne talá lható é gőnek kö szö nhetően é jszaka hangulatlá mpaké nt funkcioná l.