Sold out

Csónak szekrény közepes

26.400 Ft

Elfogyott

Cikkszám: R26948-2 Kategória:
Leírás

CSÓ NAK ALAKÚ SZEKRÉ NY

-kö zepes-

A SZEKRÉ NY

  • Mé rete: 17 Mé ly * 35 Szé les * 75 Magas (cm)
  • Szí ne: sö té tké k – fehé r
  • Anyaga: fa

  • Termé kleí rá s: fá bó l ké szü lt, csó nak formá jú há rompolcos szekré ny. A kö zepes mé retű szekré ny sö té tké k-fehé r szí nű , apró tengeri dí szí té ssel az oldalá n. A szoba stí lusá t meghatá rozó bú tordarab.

    A szekré ny szettben is megvá sá rolható . Kapható kicsi é s nagy méretben is!

AJÁ NLJUK

Gyerekszobá ba, fü rdő szobá ba a tengerpart, s ví z kedvelőinek.