Sold out

Állólámpaevező lábakon

69.000 Ft

Elfogyott

Cikkszám: R542081 Kategória:
Leírás

Á LLÓ LÁ MPA

EVEZŐ LÁ BAKON

A LÁ MPA

  • Mé rete: 152 cm magas &times 40 cm á tmé rő jű
  • Anyaga: fá bó l ké szü lt lá bak, kenderbő l ké szü lt kö té l dí szí té ssel. A lá mpaernyő vá za fé m, borí tá sa szö vet.
  • Termé kleí rá s: a há rom evező n á lló hangulatlá mpa fé nye fehé r szí nű lá mpaburá n szű rő dik á t. Bá rmely enteriő rnek bará tsá gos, meleg atmoszfé rá t teremt.

AJÁ NLJUK

Laká sba, irodá ba, ví zpart menti szá llodá ba.